Utbildning

Utbildning

Batik. keramik, vävning, bildvävning, teckning och målning mm i studieförbund från 1969.

Handledarutbildning i batik, bildvävning och korgmålning.

Konsthantverksskolan, Tjörn (sommarkurser):

Dekorativ väv 1984, 1985 och Landskapsmålning, olja 1986.

Vedic Art, Öland 2010, Akryl.

Vägskäl