Teknik och tankar Utbildning

Teknik och tankar

Bildvävning är ett gemensamt namn på dekorativa vävnader i olika tekniker.

En gammal teknik

Det är en mycket gammal konstart som kom till Europa från Asien.

Fynd från omkring 6000 år f kr i främre Asien visar att man redan

då kunde väva i någon sorts ställning.

Djup och närhet

Jag har vävt i Gobelängteknik, men för att få fram djup och närhet samt tredimensionella bilder, blandade jag in andra vävtekniker, t ex Snärjväv, Noppväv och Ryssväv. Jag använde också olika grova garner och många färgnyanser.

Natur och dikter

Inspiration och idéer har jag ofta hämtat från naturen.

Ibland från en dikt, gärna av Karin Boye.

Måleri/Akryl

Under de senaste åren har jag börjat intressera mig mer för abstrakt måleri.

Här försöker jag också skapa en antydan till tredimensionella bilder.

För mig är skapandet ett "måste" och det blir många tankar och känslor jag vävt eller målat in i mina bilder.

Att skapa är en del av livet och mina bilder är en del av mitt liv.           

Utbildning

Batik. keramik, vävning, bildvävning, teckning och målning mm i studieförbund från 1969.

Handledarutbildning i batik, bildvävning och korgmålning.

Konsthantverksskolan, Tjörn (sommarkurser):

Dekorativ väv 1984, 1985 och Landskapsmålning, olja 1986.

Vedic Art, Öland 2010, Akryl.

Vägskäl